Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngọc Linh (2021-03)

 • Sau gần 10 năm thi hành, Luật viên chức năm 2010 đã bộc lộ nhiều hạn chế. Mặc dù Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật viên chức năm 2019 đã khắc phục phần nào hạn chế này nhưng việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khỏa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao&...

 • Bài trích


 • Lê Ngọc Hồng (2021-03)

 • Bài viết đề cập đến yêu cầu chuẩn hóa công tác soạn thảo văn bản báo cáo; xây dựng cơ sở pháp lý cho công tác thông tin báo cáo; thực hiện chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước; một số nội dung cần đẩy mạnh để thực hiện chuẩn hóa công tác thông tin báo cáo.

 • Bài trích


 • Phạm Thị Thanh Huế (2020-05)

 • Hiện nay, các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ còn tồn tại một số điểm bất cập, làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động xử phạt vi phạm hành chính nói riêng và công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính nói chung. Bài viết phân tích, chỉ rõ những hạn c...

 • Bài trích


 • Phan Trung Hiền, Huỳnh Tuấn Kiệt (2020-05)

 • Ở Việt Nam, Luật Xử lý vi phạm hành chính là một trong những luật có số lượng lớn văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành; được chia theo từng nhóm lĩnh vực của hành vi vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính. Trên thực tế đã có tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định trong các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành. Vì vậy, cần hệ thống hóa&...

 • Bài trích


 • Phạm Văn Dũng (2021-05)

 • Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, giá đất được đẩy lên rất cao, nhất là giá đất ở ven đô, ở nông thôn. Không chỉ đất ở, mà đất vườn ao, đất lâm nghiệp... cũng tăng cao. Nhiều nơi, giá đất tăng 100%, có nơi tăng đột biến 200%. Thị trường đất đai Việt Nam gần giống giai đoạn tăng giá của năm 2006. Tinh trạng "sốt đất" để lại nhiều hệ lụy. Để hạ "sốt" và không...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu Lập pháp (2021)

 • Tổng hợp các ý kiến góp ý tại Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi)” do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban Xã hội tổ chức. Chuyên đề cung cấp thông tin về một số vấn đề cần quan tâm khi sửa đổi luật liên quan đến quan điểm tiếp cận chính sách, việc xây dựng chính sách cần cụ thể hóa, phù hợp với từng loại hình khen thưởng, trong đó, khen t...