Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Lê Văn Đức (2017-8)

  • Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cơ chế tài chính cho khoa học, công nghệ (KH&CN) của Việt Nam đã có những bước đổi mới, đặc biệt là chuyển từ cơ chế cấp phát tài chính để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sang cơ chế quỹ. Tuy nhiên, cơ chế quỹ ở Việt Nam đang mới trong quá trình triển khai, vẫn còn những bất cập cần phải hoàn thiện.

  • previous
  • 1
  • next