Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • 1998


  • Phạm Duy Nghĩa (1998)

  • Phê duyệt và đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ -- Chất lượng và bảo hành – Bảo đảm công nghệ được chuyển giao không bị quyền của người thứ ba hạn chế và các biện pháp chống lại hành vi vi phạm của người thứ ba – Thời hạn cảu hợp đồng chuyển giao công nghệ -- Giá cả và thanh toán – Góp công nghệ mới làm vốn thành lập công ty tại Việt Nam – Các điều khoản hạn chế cạnh...

  • previous
  • 1
  • next