Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1999


 • Nguyễn Mạnh Thắng (1999)

 • Electronic Resources; Khảo sát thực trạng và tìm hiểu một số những nguyên nhân dẫn đến đình công trái pháp luật trong thời gian qua ở nước ta. Kiến nghị một số biện pháp nhằm hạn chế tình trạng đình công trái pháp luật và hình thành một cơ chế giải quyết đình công gồm: về mặt văn bản pháp luật; về mặt tổ chức thực hiện.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1997)

 • Bài viết đề cập một phần các quy định về hợp đồng lao động. Qua đây hy vọng thu hút nhiều sự đóng góp của các nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn để góp phần hoàn thiện chế độ hợp đồng lao động nhằm tạo ra một khung pháp lý hoàn chỉnh cho quan hệ hợp đồng lao động ở nước ta.

 • 1995


 • Đặng Quang Phương (1995)

 • Nói chung đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí mà có hành vi phạm tội và bị xét xử, thì khi xét xử việc áp dụng loại hình phạt, mức hình phạt đều được Tòa án xem xét một cách đầy đủ mức độ tội lỗi, tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Vì vậy đối với người bị Tòa án kết án và xử phạt hình phạt tù, việc xét cho họ được hưởng lại trợ cấp hưu trí sau khi...

 • 1997


 • Trần Xuân Thư (1997)

 • Đề nghị tạp chí Nhà nước và pháp luật trả lời một số vấn đề sau: Căn cứ vào đâu để xét một cuộc đình công là hợp pháp hoặc bất hợp pháp?. Những ai có quyền nộp đơn đến tòa án yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp?. Pháp luật qui định như thế nào về hội nghị hào giải trong quá trình giải quyết cuộc đình công.

 • 1997


 • Trần Thị Minh Nguyệt (1997)

 • Inđônêxia là một quốc gia Đông Nam Á - nằm trong hiệp hội Asean thống nhất, đang có nhiều mối liên kết kinh tế với Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Quốc gia hơn 120 triệu dân này có lực lượng lao động khổng lồ, đang tham gia vào các quan hệ công nghiệp đa dạng và phức tạp ở bên trong và kể cả ngoài lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên sự bình ổn của các quan hệ lao động cũng luôn&...

 • 1997


 • Trần Xuân Thư (1997)

 • Đề nghị Tạp chí Nhà nước và pháp luật giải thích cho chúng tôi biết về những nguyên tắc và thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật lao động -- Thế nào là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp này có được hưởng chính sách ưu đãi không?. Người lao động nữ có thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không?

 • 1996


 • Trần Văn Sơn (1996)

 • Nhãn hiệu hàng hóa: Pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa và các hiệp ước; Quản lý nhãn hàng và các quy định; Qui trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; Mua bán Lixăng và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa; Khiêu nại và việc hủy bỏ các nhãn hàng do người khác đăng ký -- Pa-Tăng: Quản lý Pa-tăng; Qui trình đăng ký sáng chế -- Quyền tác giả: Cơ quan bảo hộ bản quyền tác giả; Thực hiện việc bảo vệ ...

 • Tạp chí


 • Lê Hồng Hạnh (1998)

 • Trong thế giới hiện đại, toàn cầu hoá là quá trình không thể phủ nhận. Toàn cầu hoá đang diễn ra với tốc độ cao hơn vào những thập niên cuối của thế kỷ XX. Một trong những biểu hiện rõ nhất là quá trình thành lập WTO, các khu vực mậu dịch tự do. Đối với Việt Nam, quá trình toàn cầu hoá cũng đang diễn ra khá mạnh mẽ sau khi chính sách mở cửa được thực hiện. Bài viết phân tích&...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Kim Phụng (1996)

 • Qua hơn một năm thực hiện, chế định hợp đồng lao động đã tiếp tục sự nghiệp đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý lao động ở nước ta, làm rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, lợi ích...của hai bên trong quan hệ lao động. Đây là cơ sở pháp lý không thể thiếu để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cá nhân...tuyển chọn và sử dụng lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong sản xuất công&#x...