Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Nguyễn Bà Diễn (2006)

 • Nguyên tắc cơ bản của cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) theo các điều ước quốc tế: Các điều ước quốc tế song phương; các điều ước quốc tế đa phương -- Nguyên tắc cơ chế thực thi quyền SHTT theo pháp luật quốc gia: Nguyên tắc bảo hộ và thực thi quyền SHTT tại các Liên minh Châu Âu (EU); nguyên tắc bảo hộ và thực thi quyền SHTT ở các nước khác; theo văn bản quy phạm p...

 • 2003


 • Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2003)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Tài liệu gồm các nội dung sau: Khái quát về y tế và quản lý hệ thống y tế -- Nghiên cứu hệ thống y tế của một số nước: Cộng Hòa liên bang Đức, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Cộng hòa Pháp … -- Sự điều hòa quỹ bảo hiểm y tế của hai nước Pháp và Đức -- Tài liệu tham khảo.

 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2006)

 • Việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động khi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng như có chính sách hỗ trợ hợp lý cho các cơ sở này khi giải quyết việc làm, tiền lương cho người lao động trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng là một việc làm cần thiết.

 • 2008


 • Đỗ Năng Khánh (2008)

 • Thỏa ước lao động tập thể vừa mang tính thỏa thuận lại vừa mang tính quy phạm nên một trong những vấn đề quan trọng cần bàn đến là vấn đề hiệu lực của thỏa ước. Hiệu lực của thỏa ước bao gồm hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian và vấn đề thỏa ước vô hiệu. Hiệu lực về thời gian của thỏa ước chính là vấn đề thời hạn của thỏa ước, thời điểm có hiệu lực của thỏa ước...

 • 2006


 • Ngô Ngân Bình (2006)

 • Trong Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động (BLLĐ) (Phần tranh chấp lao động và đình công) có một số điểm đáng chú ý sau: Sửa đổi, bổ sung những khái niệm cơ bản về tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể, tranh chấp lao động về quyền, tranh chấp lao động về lợi ích, khái niệm đình công; thay đổi về thành phầncủa hội đồng hòa giải cơ sở và thời hạn hòa&#x...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Kim Phụng (2007)

 • Hệ thống, đánh giá lại những quy định có liên quan đến bình đẳng giới trong luật lao động và đưa ra những khuyến nghị cho việc hoàn thiện chế định bình đẳng giới trong lĩnh vực này, góp phần vào việc tham khảo trong quá trình hướng dẫn thi hành Luật bình đẳng giới hoặc khi sửa đổi bổ sung tổng thể các quy định của Bộ luật lao động.