Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của lao động nữ, bao gồm: (1) Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ quyền lợi của lao động nữ trong luật lao động. (2) Thực trạng bảo vệ quyền lợi của lao động nữ theo pháp luật Việt Nam. (3) Một số kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động nữ.

 • 2005


 • Đỗ Ngân Bình (2005)

 • Thực trạng pháp luật đình công ở Việt Nam: Về thẩm quyền giải quyết đình công; về thủ tục giải quyết đình công -- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về giải quyết đình công ở Việt Nam: Bổ sung các quy định về việc giải quyết đình công theo thủ tục hòa giải ngoài Tòa án; sửa đổi một số quy định về thủ tục giải quyết đình công tại Tòa án; về việc giải quyết quyền lợi củ...

 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2006)

 • Việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động khi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng như có chính sách hỗ trợ hợp lý cho các cơ sở này khi giải quyết việc làm, tiền lương cho người lao động trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng là một việc làm cần thiết.

 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2005)

 • Tìm hiểu về thời điểm có quyền đình công trong pháp luật lao động Việt Nam. Theo đó, thời điểm có quyền đình công được hiểu là thời điểm lao động được phép sử dụng quyền đình công theo quy định của pháp luật. Từ đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về thời điểm đình công