Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2006


  • Nguyễn Hữu Chí (2006)

  • Một số vấn đề chung về quỹ bảo hiểm xã hội: Khái niệm quỹ bảo hiểm xã hội; đặc trưng của quỹ bảo hiểm xã hội -- Các quy định của pháp luật về tạo lập, phát triển quỹ bảo hiểm xã hội: Các quy định về thu và chi bảo hiểm xã hội; hoạt động bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội -- Thực trạng và một số kiến nghị đổi mới quy định của pháp luật về bảo toàn, phát triể...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Hữu Chí (1997)

  • Trong thị trường lao động, hình thức pháp lý phổ biến và được sử dụng rộng rãi để thiết lập quan hệ lao động là hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động được hình thành trên cơ sở tự do, tự nguyên, bình đẳng, không trái pháp luật của các chủ thể. Song trong thực tế lại có nhiều vấn đề xảy ra, do đó hợp đồng lao động cần xây dựng các tiêu chí pháp luật để giải quyết khi có tranh&#...