Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  •  (2014)

  • Cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý 3 năm 2014: lực lượng lao động tăng chậm làm giảm áp lực việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định hơn; tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm giảm mạnh; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp còn thấp.