Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  • - (1969-11-29)

  • Trình bày nội dung công ước quốc tế về trách nhiệm hình sự đối với các thiệt hai do ô nhiễm. Các Quốc gia những bên của Công ước này, nhận thức được mối nguy hiểm của ô nhiễm xảy ra trong quá trình vận chuyển dầu theo hàng rời bằng đường biển trên toàn cầu; tin tưởng về sự cần thiết bảo đảm bồi thường đầy đủ cho người phải hứng chịu thiệt hại ô nhiễm do việc dầu thoát hoặc xả ...