Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Báo cáo


  • Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) (2016)

  • Báo cáo này được thực hiện với mục đích cung cấp thông tin cho người đọc về tình trạng chất lượng không khí của Việt Nam trong năm 2016. Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra một bức tranh tổng quan về những tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người, cũng như mức độ hiểu biết và mối quan tâm của người dân về các vấn đề liên quan&...