Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đào Lệ Thu (2006)

 • Hiện nay, các tôi phạm về môi trường càng được quan tâm chú ý. Cho dù còn nhiều quan điểm khác nhau về loại tội phạm này tại các quốc gia và các khu vực, một thực tế không thể phủ nhận là chính phủ các nước cũng như các nhà khoa học đang cố gắng phân tích bản chất, đặc điểm và khuynh hướng phát triển của chúng để tìm ra những giải pháp phù hợp- trong đó bao gồm lập pháp hình&...

 • Tạp chí


 • Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang (2011)

 • Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về đánh giá tác động môi trường; Đưa ra những đánh giá về các quy định hiện hành về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam và đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật đánh giá tác động môi trường, từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Hồng Yến (2011)

 • Bài viết tập trung vào quá trình thực thi các cam kết của Việt Nam trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (viết tắt là UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải nhà kính (viết tắt là KP) ở cả hai khía cạnh lập pháp và thực tiễn triển khai.

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2011)

 • Các hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp đã đem lại những thay đổi đáng kể trong đời sống kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những tác động bất lợi mà chính các hoạt động này gây ra cho môi trường và sức khoẻ con người. Vì thế, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp là vấn đề cần sớm...