Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Linh Huân (2020-07)

 • Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước là một trong những vấn đề quan trọng cần phải bảo đảm thực hiện hiệu quả để góp phần vào việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề kiểm soát ô nhiễm nguồn nước vẫn còn tồn tại một số bất cập nhất định, vì vậy cần phải có những giải pháp để khắc phục vấn đề này. Bài viết tập trung phân tích,...

 • Bài trích


 • Trần Linh Huân (2020-09-30)

 • Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong những yêu cầu quan trọng của hoạt động đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hiện nay vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, điều này xuất từ nhiều lý do khác nhau. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra những điểm hạn...

 • previous
 • 1
 • next