Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2009


 • Võ Trung Tín (2009)

 • Nguyên tắc Nhà nước ghi nhận và Bảo vệ quyền con người được sống trong một môi trường lành mạnh -- Nguyên tắc phòng ngừa -- Nguyên tắc coi môi trường là một thể thống nhất -- Nguyên tắc phát triển bền vững -- Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.

 • -


 • Võ Trung Tín (2014)

 • Giới thiệu một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2014 so với Luật Bảo vệ mội trường 2005 : về bố cục của Luật Bảo vệ môi trường 2014 tăng 5 Chương và 35 Điều so với Luật Bảo vệ môi trường 2005; về nội dung Luật BVMT 2014 gồm : các nội dung mới và các nội dung sửa đổi, bổ sung...

 • previous
 • 1
 • next