Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2009)

 • Pháp luật quản lý chất thải nguy hại giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay. Nó không chỉ là công cụ điều hoà lợi ích của từng tổ chức, cá nhân với lợi ích chung của cộng đồng về môi trường, đảm bảo chất lượng môi trường sống mà còn là yếu tố không thể thể thiếu góp phần thay đổi nhận thức chung của cộng đồng theo hướng có&...

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2005)

 • Đề cập đến tiêu chuẩn thải.Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thành phần trong nước thải của các cơ sở công nghiệp. Mục đích của quy định này là nhằm kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp trước khi đổ vào các vực nước dùng cho các mục đích khác nhau. Vì thế nước thải công nghiệp có giá trị thông số và nồng độ các chất thành phần lớn hơn&...

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Duyên Thuỷ (2011)

 • Các hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp đã đem lại những thay đổi đáng kể trong đời sống kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những tác động bất lợi mà chính các hoạt động này gây ra cho môi trường và sức khoẻ con người. Vì thế, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp là vấn đề cần sớm...

 • previous
 • 1
 • next