Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Phạm Giang Thu (1998)

  • Hoạt động kinh doanh chứng khoán là một trong những nội dung kinh doanh quan trọng của các ngân hàng. Ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính nhiều hơn bất kỳ một trung gian tài chính nào khác. Tuỳ theo từng mô hình hệ thống ngân hàng mà các ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán một cách trực tiếp, toàn diện hay gián tiếp trong từng lĩnh vực cụ thế.

  • Tạp chí


  • Phạm Giang Thu (1999)

  • Trình bày một vài ý kiến về hoạt động cho thuê tài chính, với mục đích tạo môi trường pháp lý thuận lợi và công bằng cho hoạt động cho thuê tài chính tồn tại và phát triển

  • 1993


  • Chu Hồng Thanh (1993)

  • Electronic Resources; Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước không đơn giản chỉ là sự nắm bắt các quan hệ cung cầu về hàng hóa mà còn là sự điều chỉnh đúng đắn các quan hệ về tiền, quan hệ về vốn và chứng khoán đang xuất hiện và ngày càng phát triển. Nhà nước và sự hình thành thị trường chứng khoán là quan hệ vừa mang tính tự nhiên khách quan, vừa là vấn đề cần được nghiên&#...