Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Lê Hồng (2007)

 • Phân tích tài sản ảo trong trò chơi trực tuyến - GOs. Nghiên cứu bản chất của tài sản ảo và khả năng bảo hộ tài sản ảo góp phần phát triển thương mại điện tử nói riêng và thị trường nói chung.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Ánh Vân (2006)

 • Đưa ra một số bình luận về chế độ công bố thông tin theo luật chứng khoán năm 2006. Chế độ công bố thông tin của Việt Nam được xây dựng khá đầy đủ, trong đó xác định rõ đối tượng công bố thông tin, hình thức công bố thông tin và nghĩa vụ công bố thông tin cụ thể của các nhóm chủ thể khác nhau trên thị trường chứng khoán.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Hằng (2007)

 • Phân tích một số vấn đề về pháp luật bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng thông qua việc làm rõ phạm vi bảo đảm và biện pháp bảo đảm; điều kiện của tài sản bảo đảm; quy định về giá trị tài sản bảo đảm; hiệu lực của giao dịch bảo đảm; quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh.

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Hồng Yến (2007)

 • Phân tích, làm rõ các vấn đề về đăng ký thế chấp và hiệu lực của đăng ký thế chấp đối với người thứ ba thông qua việc phân tích các trường hợp cụ thế: dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác để thế chấp; bên thế chấp trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp trong thời hạn của hợp đồng thế chấp; bên thế chấp đòi nợ chuyển giao quyền yêu cầu cho người khác trong thời gian thế...