Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (2022)

 • Cuốn sách cung cấp những thông tin tổng quát về bức tranh kinh tế - tài chính thế giới trong năm 2021 - 2022 với điểm nhấn là những tác động của dịch Covid - 19 tới nguồn cung và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự điều chỉnh chính sách tài khóa - tiền tệ của các nước; phân tích tình hình kinh tế - tài chính Việt Nam trong bối cảnh đại dịch thông qua các khía cạnh kinh...

 • Sách


 • - (2021)

 • Nội dung của cuốn sách được kết cấu thành 5 chương: Chương 1 khái quát chung về khía cạnh quốc tế của thuế và lý do phải kiểm soát giá giao dịch liên kết; Chương 2 đề cập các mối quan hệ liên kết và các trường hợp phải lập hồ sơ giao dịch liên kết của doanh nghiệp; Chương 3 đi sâu phân tích và minh họa cụ thể về các phương pháp áp dụng trong việc xác định giá giao dịch liên&#...

 • Sách


 • - (2021)

 • Cuốn sách là công trình khoa học toàn diện đầu tiên về các mốc ra đời, đặc điểm, chất liệu và ý nghĩa kinh tế-xã hội của mỗi đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử hơn 1.000 năm. Cuốn sách có cách tiếp cận mới – hệ thống tổng thể đồng tiền Việt Nam theo lịch đại và đồng đại. Qua đây, độc giả thấy đồng tiền Việt Nam, ngoài giá trị tự thân, còn là một vật chứng tin cậy,...

 • Sách


 • - (2022)

 • Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Văn bản hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước; Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025; Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phươ...

 • Sách


 • - (2022)

 • Cuốn sách này thảo luận về phương pháp luận, giúp nhận biết rõ ràng “hệ điều hành” của mình, dùng kinh nghiệm cá nhân của tác giả dạy cách làm thế nào để nâng cấp “hệ điều hành” của chính mình, và vận dụng nó để đạt được sự phát triển của bản thân từ đó tìm ra con đường làm giàu và nắm bắt những cơ hội mà cuộc sống mang đến, tiến tới mục tiêu tự do tài chính trong tương lai.<...

 • Sách


 • - (2020)

 • Cuốn sách cung cấp lịch sử ngắn gọn về tài chính nước Mỹ, hình thức tập đoàn và tập trung vào các cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng kể từ năm 1929: cuộc khủng hoảng tiết kiệm của thập niên 1980, sự sụp đổ của gã khổng lồ ngành năng lượng Enron với một loạt vụ bê bối kế toán, và cuộc khủng hoảng nhà đất với cái tên Đại suy thoái.

 • Sách


 • - (2020)

 • Cuốn sách này sử dụng cách tiếp cận về rủi ro tài chính - ngân sách của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về các rủi ro gây nợ dự phòng, nợ tiềm ẩn và các cú sốc bên ngoài; đồng thời, nhận dạng sâu hơn các rủi ro đặc thù của Việt Nam. Các rủi ro tài chính - ngân sách sẽ được phân nhóm theo các lát cắt: thu ngân sách Nhà nước (NSNN), chi NSNN/bội chi, nợ công và nợ nước ngoà...