Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2014


  • Authors: Phan Phương Nam (2014)

  • Thị trường chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán, trao đổi chứng khoán. Ở thị trường này, có nhiều chủ thể tham gia với những tư cách khác nhau như tổ chức phát hành chứng khoán, nhà đầu tư, các chủ thể trung gian ... nhằm thỏa mãn các nhu cầu khác nhau về vốn, lợi nhuận. Trong các quan hệ đó, sẽ có những xung đột lợi ích dẫn đến việc có những chủ thể tiến hành các hành vi xâm hại đến lợi ích của chủ thể khác. Những hành vi đó còn có thể gây nên những hệ quả tiêu cực trên TTCK nói riêng và nền kinh tế nói chung. Vì vậy, việc đảm bảo cho TTCK phát triển ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia TTCK là nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà nước. Để t...

  • Tạp chí


  • Authors: Vũ Văn Cương (2006)

  • Tìm hiểu một số vấn đề pháp lý về công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán Việt Nam năm 2006. Luật chứng khoán mới được ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán tập trung chủ yếu tại chương VI (từ điều 59 đến điều 81 trừ điều 61 và điều 72 quy định cho công ty quản lý quỹ)