Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Tuyết Lan;  Advisor:Lê Văn Luyện; Nguyễn Thị Hoài Lê (2019-05-02)

 • Luận án phân tích cơ cấu vốn mục tiêu thông qua phân tích cơ cấu vốn của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả phân tích thực nghiệm sẽ là một trong những cơ sở quan trọng cho các các nhà đầu tư và các nhà quản lý ra quyết định cấu trúc vốn hợp lý hơn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Luận án


 • Hà Quốc Thắng;  Advisor:Nguyễn Đăng Nam (2019-05-27)

 • Luận án đưa ra hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319 với ngành nghề kinh doanh chính là xây lắp và các sản phẩm liên quan đến hoạt động xây lắp.

 • Báo cáo


 • Independent Evaluation Group (IEG), Nhóm Đánh giá độc Lập (2014)

 • Tài liệu này dựa theo các phân tích những nguyên nhân tạo ra sự phát triển trong kinh tế chỉ ra rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa các quốc gia đã phát triển và các quốc gia đang phát triển là khả năng đổi mới. Sự đổi mới là vô cùng quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế, nhưng nó cũng đồng thời trở lên quan trọng cho việc giải quyết các thử thách chính cho việc phát triển,&#...

 • Bài trích


 • Lê Anh Tuấn (2017-07)

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, thị trường chứng khoán (TTCK) là một trong những thước đo sức khỏe quan trọng của cả nền kinh tế. Cũng như thị trường hàng hóa, để có thị trường tốt, thì phải loại bỏ "hàng dởm. Hàng hóa trên TTCK là cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết và "hàng thật" phải là cổ phiếu phản ánh đúng tình trạng và giá trị doanh nghiệp.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Cấn Văn Lực (2019-05-10)

 • Bài trình bày của Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực của Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán ngày 10/05/2019.