Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Nhóm Đánh giá Độc Lập (2017)

 • Báo cáo bao gồm kiểm kê có hệ thống đầu tiên bởi Nhóm đánh giá độc lập (IEG) của các dự án liên kết chung trong Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu của nó là cung cấp những hiểu biết về lợi ích và thủ thách trong việc phát triển, xây dựng, quan sát, giám sát và đánh giá các dự án liên kết chung của Ngân hàng Thế giới. Đặc biệt, bản xem xét lại này xác định: Đặc điểm cốt lõi của ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Nhóm Đánh giá Độc Lập (2017)

 • Tài liệu này cho ta thấy rằng tại các quốc gia đang phát triển đã tiếp thu và hiểu một thực tế là nỗ lực giảm đói nghèo và xây dựng khả năng hồi phục trước các cú shock là công việc đi đôi với nhau. Khả năng hồi phục được định nghĩa trong tài liệu này là khả năng của một quốc gia có thể ngăn chặn, giảm thiểu hoặc phản ứng có hiệu quả trước các cú shock có hệ thống, các c...

 • Báo cáo


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Nhóm Đánh giá Độc Lập (2017)

 • Tài liệu này giới thiệu và tổng kết các kết quả và tình hình hoạt động của Ngân hàng Thế giới trong năm 2016 trong việc theo đuổi hai mục tiêu đề ra từ năm 2013 là chấm dứt đói nghèo và giảm khoảng cách giàu nghèo

 • Báo cáo


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Nhóm Đánh giá Độc Lập (2017)

 • Nhóm Đánh giá Độc lập (IEG) thực hiện bản đánh giá nhằm gia tăng sự hiểu biết cách Ngân hàng Thế giới hỗ trợ cho giáo dục đại học và những đóng góp của nó tới sự phát triển. Mặc dù xem xét đánh giá sự thể hiện trong quá khứ, phần lớn của nó cần lùi về chiến lược của Ngân hàng Thế giới năm 2013, với 2 mục tiêu là xóa bỏ đói nghèo và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, bản đá...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Nhóm Đánh giá Độc Lập (2017)

 • Tài liệu chỉ ra rằng thuế đã trở thành một lĩnh vực chính của sự hỗ trợ phát triển và tư vấn từ năm 2011, Hợp tác Toàn cầu cho sự phát triển hiệu quả (OECD 2011). Có vài lí do cho vấn đề này như là: những lợi ích tiềm năng cho xây dựng công, sự gia tăng nhu cầu muốn giảm phụ thuộc vào hỗ trợ phát triển của nước ngoài, các ảnh hưởng tài chính từ tự do thương mại, sự khủng...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Nhóm Đánh giá Độc Lập (2017)

 • Tài liệu cho ta thấy rằng các quốc gia có thu nhập trung bình (Middle-income countries,MICs) là động lực quan trọng của nền kinh tế thế giới và có các nguồn tri thức quan trọng và cả các nguồn lực khác để chia sẻ. Phát triển toàn diện và bền vững tại các quốc gia thu nhập trung bình sẽ cung cấp một hiệu ứng rất tích cực tới phần còn lại của thế giới, bao gồm cho thấy được các cách ...

 • Báo cáo thẩm tra


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Nhóm Đánh giá Độc Lập (2017)

 • Giao thông đô thị cung cấp các huyết mạch quan trọng cho các nước đang phát triển và có tốc độ thị hóa ngày càng tăng nhằm tăng hiệu quả cho các nền kinh tế đô thị, nó là công cụ kết nối cho người nghèo và người tàn tật, và giúp giải quyết các thách thức chính trong đô thị hóa như là tắc nghẽn, ô nhiễm và an toàn giao thông, đây là những vấn đề xuất hiện khi không có sự ...

 • Báo cáo thẩm tra


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Nhóm Đánh giá Độc Lập (2017)

 • Dữ liệu và bằng chứng là nền tảng cho các chính sách phát triển và việc thực hiện hiệu quả các chương trình, và các quốc gia cần dữ liệu để xây dựng chính sách và phân tích quá trình thực hiện. Mục tiêu của bản đánh giá này là đánh giá sự hiệu quả của Ngân hàng Thế giới trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, và sử dụng dữ liệu, đồng thời kiến nghị các...

 • previous
 • 1
 • next