Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Minh Phóng, Nguyễn Trần Minh Trí (2016)

 • Năm 2015 chứng kiến những thành công vượt trội của kinh tế Việt Nam về tăng trưởng GDP, giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát thị trường và hệ thống tài chính – ngân hàng, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế… Góp phần làm nên những thành công này có sự nỗ lực quyết liệt, linh hoạt, đáng trân trọng của ngành ngân hàng.

 • Bài trích


 • Authors: Lương Thu Thủy (2015)

 • Trong thời gian qua, nhiều dự án công nghệ thông tin quan trọng đang được xây dựng và triển khai có hiệu quả, trong đó có việc xây dựng và áp dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực cong tác quản lý tài chính - ngân sách, thúc đẩy cải cách hành chính, giảm chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

 • Bài trích


 • Authors: Trần Đình Tuấn (2015)

 • Việc điều hành chính sách tài chính linh hoạt nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, kiềm chế bội chi ngân sách nhà nước là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia luôn được Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành chú trọng

 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách cung cấp các phân tích, nhận định, đánh giá về tình hình kinh tế - tài chính của Việt Nam nói chung và của các khu vực tài chính nói riêng năm 2016; Phân tích khuôn khổ chính sách tài chính và dự báo triển vọng kinh tế - tài chính Việt Nam trong năm 2017; Cung cấp số liệu, thông tin kinh tế - tài chính một cách có hệ thống.

 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách cung cấp những thông tin tổng quát về bức tranh kinh tế - tài chính thế giới trong năm 2021 - 2022 với điểm nhấn là những tác động của dịch Covid - 19 tới nguồn cung và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự điều chỉnh chính sách tài khóa - tiền tệ của các nước; phân tích tình hình kinh tế - tài chính Việt Nam trong bối cảnh đại dịch thông qua các khía cạnh kinh tế vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Đồng thời đánh giá triển vọng và thách thức đối với kinh tế - tài chính thế với và Việt Nam trong năm 2022.

 • 2001


 • Authors: Lê Thị Kim Nga (2001)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về Marketing với vấn đề sức mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động Marketing của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay trong việc nâng cao sức mạnh cạnh tranh. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc và giải pháp Marketing nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới; Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch kinh tế quốc dân (Marketing) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo

 • Luận án


 • Authors: Lê Văn Bình;  Advisor: PGS, TS Phan Duy Minh;; PGS.TS Ngô Trí Long

 • Luận án đã đánh giá một cách đầy đủ, chi tiết về thực trạng TTBĐS ở Việt Nam, phân tích và đánh giá tác động của chính sách tài chính đối với TTBĐS ở Việt Nam từ năm 1993 cho đến nay, chỉ ra những tác động tích cực, những hạn chế và nguyên nhân. Luận án cũng đã hệ thống hoá các mục tiêu và quan điểm phát triển TTBĐS ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất được hệ thống các giải pháp tài chính và điều kiện để thực hiện thành công các giải pháp tài chính đó nhằm thúc đẩy phát triển TTBĐS ở Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Vũ Hải (2007)

 • Trình bày bản chất pháp lý và một số bất cập cơ bản của pháp luật hiện hành về hình thức cấp tín dụng cho thuê tài chính. Để hình thức cấp tín dụng này ngày càng thể hiện được vai trò của nó trong việc khuyến khích đầu tư, phát triển công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cần phải có những sửa đổi pháp luật cho phù hợp.