Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Dương Kim Thế Nguyên (2014)

 • Trình bày đặc trưng cơ bản của TCTD : TCTD là một doanh nghiệp; là loại hình doanh nghiệp duy nhất có quyền kinh doanh ngân hàng bằng việc thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng; hoạt động kinh doanh của các TCTD là hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều loại rủi ro ở mức độ cao. Phân tích cơ sở kinh tế và pháp lý chi phối việc xây dựng quy chế pháp lý riêng về phá sản các...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Hằng (2007)

 • Phân tích một số vấn đề về pháp luật bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng thông qua việc làm rõ phạm vi bảo đảm và biện pháp bảo đảm; điều kiện của tài sản bảo đảm; quy định về giá trị tài sản bảo đảm; hiệu lực của giao dịch bảo đảm; quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Tuyến (1995)

 • Bài viết làm sáng to một số khía cạnh pháp lý liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng, một chủng loại hợp đồng vay phổ biến ở Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Phạm Thị Giang Thu (2005)

 • Trao đổi một vài ý kiến nhằm hiểu rõ nội dung pháp lý về hoạt động đồng tài trợ. Hoạt dộng này có nhiều nguy cơ tiềm tàng dẫn đến việc vi phạm, tranh chấp giữa các bên liên quan. Việc giảm thiểu vi phạm hoặc tranh chấp là một trong những yêu cầu quan trọng của việc áp dụng và tuân thủ pháp luật.

 • Video


 • Nguyễn Tuyến (1996)

 • Ở Việt Nam trong mấy năm trở lại đây đã xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm bán hàng tiêu dùng trả góp. Đây là một hình thức tiếp thị mới trong kinh doanh ở Việt Nam song kết quả chưa làm thoả mẫn lợi ích và nguyện vọng chính đáng của những nhà kinh doanh, do người kinh doanh chưa có một hành lang pháp lý đúng đắn để thực hiện hình thức này. Vì vậy, việc kiến tạo mô hình pháp ...

 • Báo cáo


 • Capítulo Nueve (2006)

 • Người tiên phong của tín dụng vi mô, Muhammad Yunus, đã nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2006, một sự kiện đáng nhớ đã thu hút sự chú ý của công chúng về nhu cầu tài chính của BdP. Cho đến gần đây, trọng tâm chính là tín dụng vi mô, trong lịch sử bị chi phối bởi các tổ chức phi lợi nhuận. Hiện tại trọng tâm đang thay đổi với các tác nhân trong ngành, sản phẩm mới và công n...

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước (2009)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2009. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, hoạt động đối ngoại ngân hàng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2010.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2011)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2011. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngoại hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2012.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước (2014)

 • Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2014. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngọai hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2015