Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2010


 • Authors: Lê Thị Thu Thủy (2010)

 • Phạm vi điều chỉn của Luật chứng khoán -- Mô hình cơ quan quản lý thị trường chứng khoán -- Hình thức của Sở giao dịch chứng khoán -- Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán -- Về hoạt động phát hành chứng khoán -- Hoạt động giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư -- Các thiết chế trung gian trên thị trường chứng khoán -- Hoạt động niêm yết chứng khoán -- Tính minh bạch của thị trường chứng khoán -- Hoạt động thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán -- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại và vấn đề khởi kiện.

 • 2004


 • Authors: Lê Thị Thu Thủy (2004)

 • Electronic Resources; Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam -- Giải pháp hoàn thiện pháp luật về TTCK: Xây dựng các quy định công bằng và minh bạch cho TTCK; cần ban hành nghị định riêng về quản lý phát hành và giao dịch chứng khoán không niêm yết hoặc sửa đổi, bổ sung nghị định 144; bổ sung và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các vấn đề liên quan đến việc quản lý, ...; sửa đổi và ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến các sắc thuế nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia niêm yết chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán trên TTCK; cần có các quy định nhằm tăng hàng hóa cho thị trường chứng khoán, ....

 • 2014


 • Authors: Phan Phương Nam (2014)

 • Thị trường chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán, trao đổi chứng khoán. Ở thị trường này, có nhiều chủ thể tham gia với những tư cách khác nhau như tổ chức phát hành chứng khoán, nhà đầu tư, các chủ thể trung gian ... nhằm thỏa mãn các nhu cầu khác nhau về vốn, lợi nhuận. Trong các quan hệ đó, sẽ có những xung đột lợi ích dẫn đến việc có những chủ thể tiến hành các hành vi xâm hại đến lợi ích của chủ thể khác. Những hành vi đó còn có thể gây nên những hệ quả tiêu cực trên TTCK nói riêng và nền kinh tế nói chung. Vì vậy, việc đảm bảo cho TTCK phát triển ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia TTCK là nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà nước. Để t...

 • 1995


 • Authors: Nguyễn Minh Mẫn (1995)

 • Dưới đây chúng tôi góp thêm mấy ý kiến về trao đổi một số vấn đề liên quan: Một trong những vấn đề còn nhiều tranh luận là cần tập trung xây dựng một văn bản chung có giá trị pháp lý cao về chứng khoán và thị trường chứng khoán -- Nói tới chứng khoán và thị trường chứng khoán là nói đến hàng loạt các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy vậy nếu nhìn một cách tổng quát thì hệ thống các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đựơc cấu thành bởi ba yếu tố chủ yếu: Các quy định về chứng khoán; Các quy định về giao dịch và kinh doanh chứng khoán; Các quy định liên quan đến quá trình tổ chức quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán.

 • Tạp chí


 • Authors: Vũ Văn Cương (2006)

 • Tìm hiểu một số vấn đề pháp lý về công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán Việt Nam năm 2006. Luật chứng khoán mới được ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán tập trung chủ yếu tại chương VI (từ điều 59 đến điều 81 trừ điều 61 và điều 72 quy định cho công ty quản lý quỹ)