Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bản thông tin


 • Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2007)

 • Bản tin đưa ra những nhận xét, đánh giá các nghiên cứu của các tổ chức như ngân hàng thế giới, Tập đoàn Tài quốc tế. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, và từ các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp về một số cải cách chính trong năm qua và một số lĩnh vực cần được ưu tiên cải cách tiếp tục nhằm tạo thuận lợi cho kinh doanh.

 • Bản thông tin


 • Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2005)

 • Bản tin này bàn về một số hạn chế trong thủ tục đăng ký và thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam cùng với những đề xuất tiếp tục đơn giản hóa thủ tục này để khuyến khích nhiều doanh nghiệp mới ra dời

 • Bản thông tin


 • Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2009)

 • Bản tin tập hợp các phân tích và thảo luận liên quan đến pháp luật về khoảng sản từ các chuyên gia, luật sư, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước nhằm khắc phục những trở ngại chính để tạo một môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy đầu tư từ những nhà đầu tư có chất lượng. Các phân tích, thảo luận tập trung vào những vấn đề cần sửa đổi bổ sung đối với pháp luật về k...

 • Bản thông tin


 • Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2007)

 • Bản tin này đề cấp đến một số cản trở về mặt chính sách và thực tế triển khai mà các doanh nghiệp tư nhân đang vướng phải khi tiếp cập đất đai phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh

 • Bản thông tin


 • Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2007)

 • Bản tin này đề cập đến một số thách thức đến việc thành lập tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)sẽ phải đường đầu cũng như đưa ra một số đề xuất để SCIC quản lý tài sản nhà nước một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch hơn, góp phần đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa ở Việt Nam

 • previous
 • 1
 • next