Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Viên Thế Giang (2014)

 • Quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua đã phát huy đc hiệu quả, song cũng nhiều hệ lụy mà nếu không được điều chỉnh kịp thời sẽ gây ra những hậu quả xấu cho thị trường ngân hàng. Bài viết đánh giá thực trạng của hoạt động quản lý của Ngân hàng Nhà nước, chỉ ra những tồn tại và biện pháp khắc phục những nhược điểm trong quản lý&#x...

 • 4-2014


 • Ngân hàng phát triển Châu Á và Việt Nam (2014)

 • Giới thiệu sơ lược Ngân hàng phát triển Châu Á và Việt Nam (ADB) và các hoạt động chính của ngân hàng.

 • 2014


 • Ngân hàng phát triển Châu Á và Việt Nam (2014)

 • Tài liệu ghi lại những câu chuyện có thật của những người thụ hưởng những lợi ích từ những nỗ lực chung trong việc đem lại một sự thay đổi trong dự án đào tạo nghề, tiếp cận năng lượng, phát triển các dịch vụ công cộng đô thị và hệ thống thủy nông. Họ đại diện cho những câu chuyện về những người dân tại các tỉnh thành khác nhau ở Việt Nam, những người cũng được hưởng lợi ích từ cá...

 • Bài trích


 • Nguyễn Bích Ngọc;  Advisor:Đặng Đức Sơn; Nguyễn Thị Ngọc Lan (2019-05-06)

 • Luận án làm sáng tỏ các vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ và báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tìm hiểu nhu cầu và mức độ quan tâm đến hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ của các đối tượng chính sử dụng thông tin bên ngoài doanh nghiệp; Tìm ra những báo cáo tài chính và nhóm thông tin kế toán quan trọng ảnh hưởng đến quyết định người ...