Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Phạm Thị Giang Thu (2006)

 • Một số vấn đề chung -- Một số vấn đề về pháp luật liên quan đến công ty chứng khoán liên doanh: Về điều kiện thành lập; về cấp giấy phép thành lập và hoạt động; một số vấn đề thực tiễn của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia trực tiếp kinh doanh trên thị trường chứng khoán Việt Nam -- Pháp luật về đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán: Các loại chủ thể tham gia đầu t...

 • Tạp chí


 • Trần Vũ Hải (2007)

 • Trình bày bản chất pháp lý và một số bất cập cơ bản của pháp luật hiện hành về hình thức cấp tín dụng cho thuê tài chính. Để hình thức cấp tín dụng này ngày càng thể hiện được vai trò của nó trong việc khuyến khích đầu tư, phát triển công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cần phải có những sửa đổi pháp luật cho phù hợp.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Tuyến (2006)

 • Tìm hiểu vấn đề cạnh tranh giữa các ngân hàng ở Việt Nam, quan niệm về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng; chỉ ra những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong quá trình áp dụng luật cạnh tranh đối với thị trường dịch vụ ngân hàng.

 • 2000


 • Phạm Thanh Bình (2000)

 • Electronic Resources; Về khái niệm vàng tiêu chuẩn quốc tế và những văn bản quy định về quản lý vàng – Về phạm vi áp dụng của hai Nghị định – Vậy vàng tiêu chuẩn quốc tế và ngoại tệ có phải là đối tượng của tội buôn bán hàng cấm không