Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân (2006)

 • Đưa ra một số bình luận về chế độ công bố thông tin theo luật chứng khoán năm 2006. Chế độ công bố thông tin của Việt Nam được xây dựng khá đầy đủ, trong đó xác định rõ đối tượng công bố thông tin, hình thức công bố thông tin và nghĩa vụ công bố thông tin cụ thể của các nhóm chủ thể khác nhau trên thị trường chứng khoán.

 • 2001


 • Authors: Lê Thị Kim Nga (2001)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về Marketing với vấn đề sức mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động Marketing của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay trong việc nâng cao sức mạnh cạnh tranh. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc và giải pháp Marketing nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới; Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch kinh tế quốc dân (Marketing) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo

 • 2000


 • Authors: Phạm Thanh Bình (2000)

 • Electronic Resources; Về khái niệm vàng tiêu chuẩn quốc tế và những văn bản quy định về quản lý vàng – Về phạm vi áp dụng của hai Nghị định – Vậy vàng tiêu chuẩn quốc tế và ngoại tệ có phải là đối tượng của tội buôn bán hàng cấm không

 • Tạp chí


 • Authors: Trung tâm thông tin Kinh tế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2009-10)

 • Bản tin giới thiệu sáng kiến chính sách của Chính phủ Trung Quốc để đối phó với tác động xấu đến môi trường. Chính sách này khuyến khích ngành ngân hàng cam kết chỉ tài trợ cho các dự án, doanh nghiệp tuân thủ các quy định về môi trường, đồng thời áp dụng quy trình quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động tín dụng và quản lý khách hàng.