Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Tuyến (2003)

 • Phân tích một số vấn đề về hình thức đại diện, các tiêu chí xác định người đại diện cho pháp nhân ngân hàng thương mại. Qua đó mong muốn đóng góp ý kiến góp phần nhận thức lại vấn đề đại diện hợp pháp của ngân hàng thương mại, tạo điều kiện cho việc xem xét vấn đề hiệu lực của giao dịch dân sự nói chung và giao dịch thương mại của ngân hàng nói riêng, cũng như xác định đường ...

 • Tạp chí


 • Trung tâm thông tin Kinh tế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2009-10)

 • Bản tin giới thiệu sáng kiến chính sách của Chính phủ Trung Quốc để đối phó với tác động xấu đến môi trường. Chính sách này khuyến khích ngành ngân hàng cam kết chỉ tài trợ cho các dự án, doanh nghiệp tuân thủ các quy định về môi trường, đồng thời áp dụng quy trình quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động tín dụng và quản lý khách hàng.

 • 2000


 • Phạm Thanh Bình (2000)

 • Electronic Resources; Về khái niệm vàng tiêu chuẩn quốc tế và những văn bản quy định về quản lý vàng – Về phạm vi áp dụng của hai Nghị định – Vậy vàng tiêu chuẩn quốc tế và ngoại tệ có phải là đối tượng của tội buôn bán hàng cấm không

 • 2009


 • Lê Thị Thanh (2009)

 • Quy định về phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước là nội dung quan trọng và chủ yếu của Pháp luật Ngân sách Nhà nước. Ở Việt Nam, trong thời gian vừa qua, quy định về phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước về cơ bản đã tạo cơ sở pháp lý cho việc phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước, khuyến khích các địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách đáp ứng yêu cầu chi tiêu, đồng thời bảo ...

 • 2008


 • Phạm Thị Giang Thu (2008)

 • Xây dựng hệ thống pháp luật thuế nhằm giữ vững vị trí nguồn thu từ thuế trong kết cấu ngân sách nhà nước. Tuân thủ nguyên tắc chung của pháp luật thuế. Đảm bảo mức độ tương thích của hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam với các điều ước mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Đảm bảo thực hiên đường lối phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Đảm bảo tính thống&#...