Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Cành, Võ Đình Vinh; Nguyễn Thị Hai Hằng (2010-02)

 • Mục tiêu chính của bài viết giới thiệu tổng quan về chính sách kích cầu qua lãi suất, nhận định về hiệu quả của chính sách, đồng thời phân tích những rào cản, và rủi ro của chính sách kích cầu qua lãi suất đối với các Ngân hàng Thương mại (NHTM), trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để hạn chế rủi ro cho các NHTM.

 • Bài trích


 • Trần Thị Thùy Linh (2011-08)

 • Bài viết trình bày những bất ổn dần bộc lộ của nền kinh tế thế giới đã tác động mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Sự biến động của các chính sách kinh tế vĩ mô, sự điều tiết chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ xấu của ngân hàng, tín dụng trong chứng khoán và sự thoái trào của bất động sản vẫn là những vấn đề mà giới đầu tư suy nghĩ đến với tâm trạng lo lắng...

 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Phong (2012-10)

 • Bài nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của thanh khoản và rủi ro thanh khoản lên suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán (TTCK)Việt Nam. Nghiên cứu đo tính thanh khoản bằng ba cách khác nhau: thứ nhất là đo bằng tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu giao dịch chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành (turnover), giống như các nghiên cứu của Amihud và Mendelson (1986), nghiên cứu của&...

 • Bài trích


 • Trần Đắc Sinh (2012-02)

 • Bài viết trình bày trong số 9 điều kiện cần có để Tập đoàn cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu (FTSE) xếp hạng Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK VN) là “Emerging Market” như các TTCK khác trong khu vực, VN mới chỉ đáp ứng 8 và do đó, vẫn tiếp tục là thị trường “Frontier” nếu thanh khoản trên thị trường tiếp tục thấp như hiện nay. Không chỉ vấn đề về thanh khoản, còn rất nhiều vấn&...