Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2010


 • Lê Thị Thu Thủy (2010)

 • Phạm vi điều chỉn của Luật chứng khoán -- Mô hình cơ quan quản lý thị trường chứng khoán -- Hình thức của Sở giao dịch chứng khoán -- Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán -- Về hoạt động phát hành chứng khoán -- Hoạt động giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư -- Các thiết chế trung gian trên thị trường chứng khoán -- Hoạt động niêm yết chứng khoán -- Tính minh bạch của thị trườn...

 • 2004


 • Lê Thị Thu Thủy (2004)

 • Electronic Resources; Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam -- Giải pháp hoàn thiện pháp luật về TTCK: Xây dựng các quy định công bằng và minh bạch cho TTCK; cần ban hành nghị định riêng về quản lý phát hành và giao dịch chứng khoán không niêm yết hoặc sửa đổi, bổ sung nghị định 144; bổ sung và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các vấn đề liên quan đến việc...

 • Luận án


 • Đặng Bửu Kiếm;  Advisor:Võ Xuân Vinh; Trần Phương Thảo (2018)

 • Xem xét phản ứng của thị trường thông qua giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu với sự kiện thông báo thay đổi cổ phiếu trong danh mục các quỹ ETF. Xem xét thông tin hàm chứa trong giao dịch mua bán bất thường cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài tại TTCK Việt Nam khi không xem xét đến việc công bố thông tin thông qua việc phân tích phản ứng của giá với sự kiện khối lượng giao dịch&#...

 • Luận án


 • Đặng Thị Bích Ngọc;  Advisor:Nguyễn Hữu Ánh; ĐàoThị Minh Thanh (2018)

 • Tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề: Đo lường công bố mức độ thông tin (CBTT) kế toán của các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán. Đánh giá thực trạng mức độ CBTT kế toán xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT kế toán của các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua. Từ đó, đề xuất một số gợi ý nhằm tăng cường mức độ CBTT&...