Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Phạm Hữu Nghị (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày vấn đề về sở hữu đất đai -- Nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về đất đai -- Chế độ sử dụng đất -- Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất -- Về thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất -- Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo hành vi pháp luật về đất đai -- Quy định trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong việc quản lý...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Sơn, Bùi Thị Thùy Linh (2017-11-02)

 • Tích tụ, tập trung ruộng đất hiện đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm, coi đây là giải pháp cơ bản đê nâng cao năng suât nông nghiệp, giảm chi phí đầu vào thông qua tổ chức sản xuât theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Bài viết tập trung phân tích đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tích tụ, tập trung ruộng đất, đánh giá tình hì...

 • Bài trích


 • Lê Văn Trung (2018-03)

 • Chính sách và pháp luật đất đai có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đổi với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt đối với khu vực nông thôn nơi mà đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, cung cấp nguồn sinh kế chính cho đại bộ phận dân cư. Bài viết tập trung phân tích sự thay đổi trong quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề quyền sở hữu đất đai...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trần Ngọc Hùng (2018-06-27)

 • Tham luận của ông Trần Ngọc Hùng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam của Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 27/06/2018.Trong quá trình thực thi Luật Đất đai vào cuộc sống ngoài những kết quả đạt được nhằm tăng cường quản lý đất đai nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế. Nâng cao điều kiện cuộc sống, đảm ...