Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2018-11-15)

  • Tổng hợp các thông tin về: tình hình ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào lĩnh vực trồng trọt hiện nay, giải pháp phát triển trong thời gian tới; tình hình thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ- CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ, cụ thể về tổng số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, số lượng doanh ngh...