Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Hữu Thịnh;  Advisor:Phạm Thị Túy; Đỗ Đức Quân (2018)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tái cơ cấu ngành nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho phát triển KT- XH của tỉnh theo hướng ổn định, hiệu quả và bền vững.

 • Bài trích


 • Lê Phương Hòa, Hà Lê Huyền (2018)

 • Bài viết nhằm, cung cấp một bức tranh chung về tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp Thái Lan, trong đó tập trung vào nông nghiệp trồng trọt và những hành động của chính phủ nhằm giảm thiểu những tác động này.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Khuyên;  Advisor:Nguyễn Danh Sơn, Trần Minh Yến (2019)

 • Kết quả nghiên cứu của Luận án có đóng góp các điểm mới về mặt học thuật, lý luận như sau: Xác định rõ hơn các nội dung quản lý PTNN của chính quyền cấp huyện trong điều kiện BĐKH, trong đó nhấn mạnh vào khâu quan trọng là tổ chức thực hiện các chính sách phát triển và qua đó tổng kết, đánh giá chính sách từ thực tiễn địa phương theo các nội dung và chỉ báo/chỉ tiêu được thiết...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013-02)

 • Vấn đề biến đổi khí hậu và những tác động đối với các khu vực trên thế giới theo kịch bản thế giới nóng lên; tác động đến nông nghiệp và hệ sinh thái. Khuyến cáo về các chiến lược thực tiễn cần thiết để phát triển một nền nông nghiệp năng động có sức bền hơn trong thế kỷ 21.

 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Thuấn (2020-10)

 • Bài viết giới thiệu quá trình phát triển nông nghiệp của vùng Tây Nam Bộ, phân tích các thách thức của biến đổi khí hậu và khai thác nước thượng nguồn sông Mê Kông đối với phát triển nông nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ và chuyển dịch từ các giống cây trồng, vật nuôi không chịu được mặn sang cây trồng, vật nuôi chịu ...

 • Luận án


 • Phạm Thị Diệu Linh;  Advisor:Ngô Thắng Lợi, Trần Hồng Quang (2021)

 • Luận án cung cấp căn cứ khoa học cho chính quyền tỉnh, huyện, xã ở Thanh Hóa trong việc nhìn nhận đúng đắn thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững, nguyên nhân của những thành công cũng như của những hạn chế và cung cấp thêm căn cứ khoa học để hoạch định phương hướng phát triển nông nghiệp bền vững đến năm 2025, xác định giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thanh Hóa trong ...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013)

 • Tài liệu này đề cập đến những phản ứng với biến đổi khí hậu nhằm giải quyết vấn đề sản xuất nông nghiệp ở quy mô khu vực và toàn cầu. Các thành phần quan trọng cần thiết cho sự đánh giá chiến lược năng lực thích nghi và lập kế hoạch thích ứng được xác định và dẫn chứng các ví dụ điển hình về các chiến lược thích nghi tương ứng với một loạt các lĩnh vực nông nghiệp then chốt....