Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2018-11-15)

 • Tổng hợp các thông tin về: tình hình ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào lĩnh vực trồng trọt hiện nay, giải pháp phát triển trong thời gian tới; tình hình thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ- CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ, cụ thể về tổng số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, số lượng doanh ngh...

 • Bài trích


 • Phạm Bảo Dương (2020-04)

 • Thông qua số liệu thu thập được từ các báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban thành phố Hà Nội, bài viết đánh giá thực tiễn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ (NNCNC), cũng như vai trò của hợp tác xã (HTX) trong phát triển NNCNC ở Hà Nội. Kết quả cho thấy, việc phát triển NNCNC tại Thành phố đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, kết triển quả ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Thành, Lê Vũ Toàn; Chử Đức Hoàng, Vũ Ngọc Anh (2020-03)

 • Hiện nay, các mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh đang dần thay đổi cách thức vận hành của kinh tế nông nghiệp. Tuy vậy, để có thể tiếp cận với thế giới, đưa các sản phẩm nông nghiệp ra các nước, hay thu hút vốn đầu tư nhiều hơn nữa từ các đối tác nước ngoài vẫn còn là vấn đề đặt ra. Bài viết này đánh giá khả năng hội nhập&#x...

 • Bài trích


 • Đỗ Văn Nhân (2020-10)

 • Đắk Lắk là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có khí hậu, đất đai... thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, Đắk Lắk còn có hạ tầng phát triển nhất trong số các tỉnh vùng Tây Nguyên, tập trung nhiều cơ sở đào tạo, trường đại học, viện nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. Những thế mạnh đó đã tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển và nhanh chóng tiếp&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Miền (2018-04)

 • Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là xu hướng tất yếu, đã và đang tạo ra động lực mới cho nền nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, phát triển NNCNC ở nước ta vẫn còn gặp những rào cản cần sớm được tháo gỡ để ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

 • Luận án


 • Trần Lệ Phương;  Advisor:Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hoa Phượng (2021)

 • Luận án phân tích rõ đặc điểm, sự cần thiết và vai trò của vốn cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC), những nhân tố ảnh hưởng đến vốn cho phát triển NNƯDCNC. Luận án xây dựng khung phân tích về cơ cấu, tiêu chí đánh giá vốn cho phát triển NNƯDCNC, làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng vốn cho phát triển NNƯDCNC của HN trong chương 3 của luận án. Luận án đề ...