Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Phạm Việt Anh, Nguyễn Viết Thành; Cao Lệ Quyên (2020-04)

 • Nghiên cứu sử dụng dữ liệu đánh bắt cá ngừ trong giai đoạn 2011-2017 để đánh giá hiệu quả đánh bắt đối với nghề đánh bắt cá ngừ đại dương tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiện tại nghề này không hiệu quả, vì vậy, khuyến nghị Chính phủ cần có chính sách và hợp lý đối với nghề khai thác cá ngừ đại dương nhằm nâng cao hiệu quả về quy mô duy trì mức hiệu quả kỹ t...

 • Bài trích


 • Phạm Việt Anh, Nguyễn Viết Thành; Cao Lệ Quyên (2020-02)

 • Nghiên cứu này đánh giá sản lượng bền vững tối đa và sản lượng hiệu quả kinh tế tối đa đối với đánh hất cá nghề đánh bắt cá ngừ đại dương tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu cá ngừ trong giai đoạn 2011-2018 với ba nghề chính khai thác cá ngừ đại dương là nghề câu, nghề rê và nghề vây. Nghiên cứu cho thấy, Việt Nam đang có nguy cơ đánh bắt quả mức cá ngừ dẫn đến&#x...

 • previous
 • 1
 • next