Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Châu Hoàng Thân (2017)

  • Bài viết phân tích một số nội dung chưa thống nhắt trong các quy định hiện hành và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn áp dụng Luật Đất đai năm 2013 cần sửa đổi, bổ sung; đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện

  • previous
  • 1
  • next