Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Thanh Tuấn;  Advisor:Phạm Thị Khanh (2018)

 • Nghiên cứu lý luận phát triển nông nghiệp ngoại thành và làm rõ thực trạng trên địa bàn ngoại thành Hà Nội. Đưa ra đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp Thủ đô trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Trần Ngọc Kiên (2018-11)

 • Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn nằm trong số những tỉnh dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, qua đó diện mạo nông thôn tỉnh Lào Cai đã có nhiều khởi sắc, góp phần tích cực vào hoàn thành các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bài viết khái quát kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và đ...

 • Bài trích


 • Lê Thị Tường Thu (2017-08)

 • Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình NTM) là một chương trình trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình NTM, diện mạo nhiều vùng nông thôn được đổi thay, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sông đa số nông dân được cải thiện, hộ nghèo giảm,...

 • Bài trích


 • Lê Thu Hường (2015)

 • Nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Trong khi lực lượng lao động phổ thông dư thừa thì lực lượng lao động có trình độ, nhất là lao động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp cao lại thiếu hụt. Đây là tình trạng đáng báo động, không phù hợp với quy luật tăng trưởng

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thục Nguyên (2017)

 • Bài viết đánh giá những thành công và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất một số kiến nghị trong việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

 • Luận án


 • Trần Thị Thoa;  Advisor:Trần Quốc Khánh, Nguyễn Hữu Dũng (-)

 • Sự tham gia của cư dân nông thôn luôn giữ vai trò nòng cốt trong XDNTM. Mức độ quan trọng của cư dân nông thôn thể hiện trong vai trò chủ thể chính và trực tiếp thực hiện từng tiêu chí NTM như: cải thiện điều kiện sống, cải thiện sinh kế, thực hiện an toàn trong sản xuất nông sản, vệ sinh môi trường,…Đây là chủ thể không thể thiếu trong quá trình XDNTM. Sự tham gia của cư dân nông ...

 • Bài trích


 • Hồ Chí Diên (2020-05)

 • Thái Nguyên là tỉnh đứng đầu trong triển khai thực hiện Chương trình Mục Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) các tỉnh miền phía Bắc, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân, nhất là các hội đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chương trình NTM vẫn còn tình trang, môt số tiêu chí đạt chuẩn nhưng không bền vững, khoảng các...