Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2001


 • Nguyễn Tiến Dũng (2001)

 • Hệ thống hóa đặc điểm và nội dung cơ bản của tổ chức lưu thông phân bón vô cơ trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng tổ chức lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam. Đề ra phương hướng và các biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quá trình lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo

 • 1999


 • Nguyễn Tiến Dũng (1999)

 • Trình bày thị trường và công nghệ marketing bán hàng điện- điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta. Phân tích thực trạng các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng ở các DNTM trên thị trường nông thôn nước ta. Đề xuất các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Tiến Dũng (2020-07)

 • Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có trình độ phát triển, cũng như năng suất lao động thấp. Đặc biệt, do nguồn thu ngân sách của địa phương khá hạn hẹp, nên chủ yếu phải nhờ vào sự hỗ trợ của ngân sách trung ương trong phát triển. Để có thể tự đứng vững và giàu có, vùng Trung du và miền núi phía Bắc cần có nhiều quyết sách nhằm thu hút được nhiều nguồn lực. Trong đó, liên kết...

 • previous
 • 1
 • next