Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Xuân Cường (2021-01-20)

  • Trong 5 năm 2016 - 2020, nông nghiệp, nông thôn nước ta đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng. Ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, thông qua việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Bài viết phân tích các giải pháp đẩy mạnh trong thời gian tới để thúc đẩy phát triển và cơ cấu lại ngành nôn...

  • previous
  • 1
  • next