Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Luận án


  • Trần Thị Thoa;  Advisor:Trần Quốc Khánh, Nguyễn Hữu Dũng (-)

  • Sự tham gia của cư dân nông thôn luôn giữ vai trò nòng cốt trong XDNTM. Mức độ quan trọng của cư dân nông thôn thể hiện trong vai trò chủ thể chính và trực tiếp thực hiện từng tiêu chí NTM như: cải thiện điều kiện sống, cải thiện sinh kế, thực hiện an toàn trong sản xuất nông sản, vệ sinh môi trường,…Đây là chủ thể không thể thiếu trong quá trình XDNTM. Sự tham gia của cư dân nông ...

  • previous
  • 1
  • next