Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Thông tin chuyên đề


  • Thư viện Quốc hội (2017-05-26)

  • Cung cấp thông tin về tình hình tiêu thụ nông sản của Việt Nam trong thời gian qua, những khó khăn, thách thức đối với ngành nông sản và định hướng, giải pháp tiêu thụ nông sản trong thời gian tới.

  • -


  • Hoàng Sỹ Kim (2014)

  • Khoa Quản lý nhà nước về Đô thị và Nông thôn có thế mạnh về đào tạo các chức danh quản lý nhà nước và đào tạo chuyên ngành. Qua chặng đường xây dựng lâu dài, khoa đã đạt được những bước tiến lớn, góp phần quan trọng trong lĩnh vực quản lý đô thị, nông thôn, tài nguyên - môi trường, xây dựng chính sách về lĩnh vực quản lý định cư và môi trường ở các đô thị và nông thôn của...