Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Lưu Quốc Thái (2014)

  • Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 cùng các văn bản quy định thi hành, bên cạnh việc so sánh với các quy định có liên quan đến Luật Đất đai 2013 nhằm đưa ra những đề xuất cho việc ban hành (hoặc điều chỉnh) những quy định của pháp luật dất đai cho phù hợp. Phân tích, đánh giá đối với các quy định&#x...

  • -


  • Nguyễn Thị Xuân Ngọc (2014)

  • Giá trị pháp lý của việc đăng ký bất động sản vô cùng quan trọng, giúp Nhà nước quản lý thống nhất về bất động sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Xét ở góc độ pháp lý về giá trị của đăng ký bất động sản tại Việt Nam, các văn bản pháp luật hiện hành như Luật Đất đai 2003, Luật Nhà ở 2005, Bộ luật Dân sự 2005 quy định chưa thống nhất. Qua bài viết, tác ...

  • -


  • Đoàn Văn Thắng (2014)

  • Khi tiến hành một khóa học, mọi công việc giảng dạy cần phải được chuẩn bị đầy đủ và sinh viên cần tuân thủ đầy đủ các bước trong quy trình học tập vì đây là các bước đã được giáo viên nghiên cứu, rút kinh nghiệm chuẩn bị cho các kỳ thi của sinh viên và hướng công việc lâu dài, được giáo viên tổng hợp lại trong các chương trình giảng dạy qua nhiều khóa. Bài viết là công trình đúc&...