Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thông tấn xã Việt Nam (2018-09-09)

 • Bài viết đã phân tích “bước ngoặt” quan trọng trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm phát huy tối đa nguồn lực trong nông nghiệp.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Thị Kim Anh (2018-02-07)

 • Qua hơn 30 năm đổi mới, nền nông nghiệp nước ta có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả to lớn, qua đó góp phần nâng cao đời sống nông dân và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bài viết đã phân tích vai trò của c...

 • Bài trích


 • Ngọc Hải (2019-06-04)

 • Để có thể thực hiện thành công Đề án, góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì chính sách tín dụng là một nhân tố có vai trò vô cùng quan trọng. Bài viết đã phân tích thực tiễn, ưu và nhược điểm của quá trình triển khai chính sách tín dụng ở nước ta; từ đó kiến nghị giải pháp khắc phục.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Anh Phong (2019-12-12)

 • Việc đầu tư gắn liền chuỗi dịch vụ lô-gi-stíc với chuỗi giá trị nông nghiệp từ khâu nguyên liệu tới thị trường tiêu thụ, tối ưu hóa chi phí vận chuyển, vận tải, bảo quản nhiệt độ đúng quy trình,.... có vai trò vô cùng quan trọng. Bài biết phân tích ý nghĩa của việc phát triển hệ thống lô-gi-stíc và đề xuất các giải pháp để nâng cao hệ thống.

 • Bài trích


 •  (2017-11-17)

 • Bài viết phân tích sự sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và việc đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

 • Bài trích


 • Đào Đức Huấn (2018-10-08)

 • Bài viết phân tích trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, một trong nhưng mục tiêu cần hướng tới là xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và có giá trị gia tăng cao. Do đó, cả sản xuất và thương mại nông sản phải bắt đầu từ việc định hướng thị trường, gắn với quy hoạch vùng sản xuất và các giải pháp nhằm bảo ...

 • Bài trích


 • Ngô Hoàng Đại Long, Dương Hoàng Lộc (2019-02)

 • Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực cuối nguồn của lưu vực sông Mê Kông dài hơn 4.200 km, với lưu vực 795.000 km trải dài trên 6 quốc gia đổ ra Biển Đông tạo thành vùng châu thổ trù phú khoảng 4 triệu ha với 18 triệu dân cư của 13 tỉnh, thành phố. Sau 44 năm giải phóng, hơn 30 năm đổi mới: từ một vùng nông nghiệp hoang sơ, khó khăn chủ yếu là lúa nổi sản lượng&#...