Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Trọng Binh (2013-01)

 • Bài viết phân tích những khó khăn và thuận lợi của nông nghiệp Việt Nam năm 2012, trong bối cảnh đất nước tiếp tục phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái kinh tế toàn cầu. Từ những kết quả mà nền nông nghiệp đạt được, tác giả chỉ ra những vấn đề cần giải quyết cũng như tiềm năng phát triển nông nghiệp của Việt Nam trong tương lai.

 • Bài trích


 • Hồ Đình Bảo (2013-02)

 • Nghiên cứu này sử dụng một số các khái niệm như hội tụ bêta, sigma và hội tụ dài hạn ngẫu nhiên để kiểm định giả thuyết hội tụ năng suất nhân tố tổng hợp giữa các vùng nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990-2006. Kết quả kiểm định thực nghiệm chỉ ra rằng (i) có rất ít bằng chứng cho thấy các tỉnh có mức năng suất nông nghiệp ban đầu cao hơn sẽ tăng trưởng với mức độ thấp hơn. Tuy...

 • Bài trích


 • Lê Quốc Lý (2013-04)

 • Bài viết tập trung phân tích thực tế quá trình phát triển và những chuyển dịch, thay đổi trong nông nghiệp, nông thôn, các bước đầu tư, phát triển và xây dựng nông thông mới ở Bến Tre trong những năm qua, từ đó rút ra những thành công, những vấn đề còn tồn tại và nêu lên những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở Bến Tre trong thời gian qua.

 • Bài trích


 • Trần Đình Thao (2013-06)

 • Chính sách liên quan đến quản lý rủi ro trong ngành chăn nuôi lợn tập trung nhiều vào phòng tránh rủi ro. Các chính sách này đã phát huy tác dụng trong quản lý rủi ro, những vẫn còn những hạn chế. Việc xây dựng và ban hành chính sách không cao như chính sách quản lý rủi ro trong ngành chăn nuôi lợn cần được hoàn thiện the các chuẩn mực quốc tế, quản lý rủi ro dịch bệnh trên phương ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Luận (2013-07)

 • Năm 2012 Việt Nam đã xuất khẩu được 7,72 triệu tấn đứng thứ hai thế giới, Ấn Độ xuất khẩu 9,5 triệu tấn đứng thứ nhất, Thái Lan đứng thứ ba với 6,9 triệu tấn. Tuy nhiên, với sản lượng gạo sản xuất và xuất khẩu từ năm 2005 đến 2012 năm sau cao hơn năm trước nhưng thu nhập của người nông dân sản xuất lúa không tăng cùng tỷ lệ, thậm chí có năm còn giảm, người nông dân sản xuất l...