Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Trọng Bình (2013-10)

 • Bài viết trình bày khái niệm phát triển bền vững và phát triển nông nghiệp bền vững; các tiếp cận chiến lược trong phát triển nông nghiệp bền vững; tóm tắt một số chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững của một số quốc gia; thực tiễn và chính sách phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Phạm Bảo Dương, Nguyễn Thị Thanh Minh (2014-04)

 • Xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động lớn của cả hệ thống chính trị. Hợp tác công - tư với các phương thức đa dạng là cơ chế hữu hiệu để góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bài viết chỉ rõ, hợp tác công - tư có thể được triển khai dưới ba phương thức chủ yếu; đó là: sự tham gia của khu vực tư nhân, đối tác công - tư (PPP) và hợp tác ...

 • Bài trích


 • Trương Đức Lực (2014-07)

 • Bài viết tổng kết một số mô hình liên kết điển hình trong ngành hàng rau quả đã diễn ra trong thời gian qua. Thành công trong liên kết đã góp phần tiêu thụ sản phẩm rau quả, nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngành hàng trên thị trường. Tuy nhiên, mối quan hệ liên kết trong ngành hàng rau quả vẫn còn bộc lộ những hạn chế như liên kết còn lỏng lẻo, chế tài chưa rõ ràng và đủ mạnh ...

 • Bài trích


 • Đồng Xuân Đảm, Đàm Quang Vinh (2014-08)

 • Bài viết tập trung nghiên cứu thực tiễn quan hệ thương mại cũng như đánh giá sự phụ thuộc của Việt Nam - Trung Quốc thông qua hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Đồng thời, bài viết cũng nghiên cứu những cơ hội, thách thức trong xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số quan điểm về việc làm thế nào để tránh lệ thuộc vào Trung Quốc&#...