Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Đặng Thị Lệ Xuân (2015-10)

  • Bài viết trình bày về dịch vụ công và dịch vụ công nông thôn; thực trạng cung ứng dịch vụ công nông thôn ở một số địa phương; cơ sở khoa học cho việc triển khai đổi mới quản trị dịch vụ công nông thôn; từ đó đưa ra kết luận.

  • Bài trích


  • Vũ Thị Hoài Thu (2015-10)

  • Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về nông nghiệp thông minh với khí hậu; thách thức của phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam; một số khuyến nghị về phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu ở Việt Nam, từ đó đưa ra kết luận.