Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Đặng Thị Lệ Xuân (2015-10)

  • Bài viết trình bày về dịch vụ công và dịch vụ công nông thôn; thực trạng cung ứng dịch vụ công nông thôn ở một số địa phương; cơ sở khoa học cho việc triển khai đổi mới quản trị dịch vụ công nông thôn; từ đó đưa ra kết luận.

  • Bài trích


  • Vũ Thị Hoài Thu (2015-10)

  • Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về nông nghiệp thông minh với khí hậu; thách thức của phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam; một số khuyến nghị về phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu ở Việt Nam, từ đó đưa ra kết luận.

  • Bài trích


  • Nguyễn Xuân Cường (2012)

  • Bài viết phân tích các điểm nổi bật trong nông nghiệp nông thôn Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI, đặc biệt là chính sách “tam nông” được áp dụng thành công. Từ đó, gợi mở một số vấn đề đối với Việt Nam.