Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Đoàn Văn Thắng (2014)

  • Khi tiến hành một khóa học, mọi công việc giảng dạy cần phải được chuẩn bị đầy đủ và sinh viên cần tuân thủ đầy đủ các bước trong quy trình học tập vì đây là các bước đã được giáo viên nghiên cứu, rút kinh nghiệm chuẩn bị cho các kỳ thi của sinh viên và hướng công việc lâu dài, được giáo viên tổng hợp lại trong các chương trình giảng dạy qua nhiều khóa. Bài viết là công trình đúc kết kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động thực tiễn đối ngoại của tác giả sau gần 40 năm gắn bó với Học viện Quan hệ Quốc tế.