Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Trần Đăng Huy;  Advisor:Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân (2020)

 • Luận án hệ thống hóa và góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững cây sắn. Luận án lựa chọn cách tiếp cận tổng hợp để đánh giá sự phát triển bền vững cây sắn trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội và môi trường. Khung phát triển bền vững cây sắn tiếp cận tổng thể, toàn diện đối với sự phát triển một cây trồng với sự hài hòa giữa các mục tiêu. Luận án&#x...

 • Luận án


 • Trần Quyết Chiến;  Advisor:Ngô Thắng Lợi, Cao Ngọc Lân (2020)

 • Luận án đã chỉ ra rằng, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp được phản ánh qua hiệu quả phát triển nông nghiệp; chỉ ra bản chất của hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là giá trị gia tăng nông nghiệp và giá trị nông sản hàng hóa đem lại trên 1 ha đất nông nghiệp trong một năm hoặc trong một số năm. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cấu thành bởi hiệu quả trồng trọt, hiệu quả chăn ...

 • Luận án


 • Đoàn Văn Lưu;  Advisor:Vũ Đình Chính, Vũ Quang Sáng (2020)

 • Nội dung nghiên cứu gồm: (1) Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên và tình hình sản xuất đậu tương vụ Đông ở tỉnh Thanh Hóa; (2) Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển trong điều kiện ngập úng của một số giống đậu tương Đông trong nhà lưới có mái che và ngoài đồng ruộng ở tỉnh Thanh Hóa; (3) Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật mới và xây dựng mô hình trình diễn sản xuất đậu tươ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Minh Thu;  Advisor:Trần Đình Thao (2020)

 • Rủi ro và bất định đều rất gần nhau và khó phân biệt được ranh giới chính xác giữa chúng bởi cái gọi là không rõ ràng. Quản lý rủi ro trong nuôi tôm ven biển là những nỗ lực để nhận diện và kiểm soát các vấn đề bên trong (nguồn lực…) và bên ngoài (chính sách, môi trường tự nhiên, thiên tai…) của các nông trại nuôi tôm ven biển hướng tới giảm thiểu thiệt hại.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Yến Mai;  Advisor:Trần Ngọc Bích (2020)

 • Luận án bao gồm 4 nội dung nhằm xác định tỷ lệ nhiễm bệnh viêm ruột do Canine Parvovirus type 2 (CPV-2) trên chó bệnh điều trị tại một số tỉnh thành của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), xác định genotype của CPV-2 gây bệnh trên chó; xác định và đánh giá độ tương đồng về đặc điểm di truyền học phân tử của genotype của CPV-2 thực địa (ĐBSCL) gây bệnh viêm ruột trên chó với các genotype của&#x...