Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Thu Huyền (2021-05)

 • Các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông cửu Long, trong đó có An Giang đang đứng trước cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8/2020. Câu hỏi đặt ra là ngành nông nghiệp An Giang thực sự có đóng góp như thế nào đối với tăng trưởng và có khả năng tận dụng cơ hội này, đặc biệt là cho ngành lúa gạo hay không? phần nào ...

 • Bài trích


 • Phan Thị Huê (2021-05)

 • Nông nghiệp thông minh là một ngành kinh tế được sôố hóa và phát triển trên nền tảng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo ra sự đổi mới căn bản về công nghệ trong quản lý, sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo sản xuất, kinh doanh nông nghiệp diễn ra liên tục và hiệu quả, đem lại lợi ích cho tất cả chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị nông sản. Trong bài viết này,&#x...

 • Luận án


 • Trần Minh Nguyệt;  Advisor:Từ Thúy Anh (2021)

 • Luận án đã tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu tại một số các quốc gia tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam để rút ra các bài học phù hợp cho Việt Nam. Thông qua điều tra, khảo sát và phỏng vấn sâu, luận án đưa ra được các đánh giá chân thực nhất về tác động của từng yếu tố biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất nông n...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thu An;  Advisor:Võ Thị Thanh Lộc (2021)

 • Luận án nhằm giúp nhà quản lý đị phương cũng như thương nhân tham gia chuỗi hiểu rõ hơn thực trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ ng như yêu cầu thị trường trong và ngoài nước về sản phẩm ớt. Từ đó có những chiến lược và giải pháp nâng cấp phù hợp góp phần phát triển ổn định ngành hàng ớt vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 • Luận án


 • Nguyễn Đăng Đức;  Advisor:Trương Bá Thanh, Lê Kim Long (2021)

 • Luận án đã góp phần làm rõ khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng tới HQSX của nghề cá. Luận án đã làm rõ được 2 cách tiếp cận phân tích HQSX gồm: (i) dựa trên phân tích doanh thu và chi phí sản xuất và (ii) dựa trên lý thuyết biên giới hạn khả năng sản xuất; cũng như mối quan hệ và ưu, nhược điểm của từng cách tiếp cận trong phân tích HQSX của nghề cá. Kết quả của luận án này...

 • Luận án


 • Lâm Văn Lĩnh;  Advisor:Hà Thanh Toàn, Nguyễn Huy Cần (2021)

 • Luận án nhằm đánh giá thực tiễn triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre từ số liệu thu thập về thực tiễn tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, phân tích, đánh giá về bối cảnh, tình hình nông nghiệp trước và sau tái cơ cấu của tỉnh theo từng lĩnh vực. Nghiên cứu dựa vào phỏng vấn trực tiếp 540 hộ nông dân có sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) tại 03 ...

 • Luận án


 • Mai Văn Quân;  Advisor:Đặng Vũ Thị Thanh, Trịnh Xuân Hoạt (2021)

 • Luận án đã định danh nấm Botrytis cinerea là tác nhân gây bệnh thối xám trên các cây trồng tại Việt Nam bằng kỹ thuật PCR sử dụng cặp mồi C729+/C729-. Đã bổ sung thêm 20 loài cây thuộc 12 họ thực vật là ký chủ của nấm B. Cinerea tại các tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên. Luận án đã xác định đặc điểm sinh học và gây bệnh của các nguồ...

 • Luận án


 • Lê Thanh Hải;  Advisor:Dương Xuân Tuyển, Nguyễn Hữu Tỉnh (2021)

 • Đây là công trình nghiên cứu mới có hệ thống về chọn lọc đối với tính trạng dày thịt ức liên quan chặt chẽ đến chất lượng thịt xẻ của vịt hướng thịt ở nước ta. Chọn tạo được hai dòng vịt V52 và V57 có một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật vượt trội so với các dòng vịt hướng thịt hiện có, đó là sinh trưởng nhanh, nuôi ngắn ngày, tỷ lệ cơ ức cao phục vụ tốt chăn nuôi côn...