Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phạm Duy Nghĩa (2020-02)

 • Luật Đất đai năm 2013 đang được xem xét sửa đổi. Bài viết nhìn lại quá trình du nhập và quá trình các nhà làm luật nước ta từng bước cụ thể hóa quan niệm sở hữu toàn dân về đất đai; chỉ ra những điều chưa rõ ràng của chế độ sở hữu và đưa ra một vài gợi ý chính sách-pháp luật có thể cần được xem xét trong thời gian tới.

 • Luận án


 • Lê Thị Thúy Hằng;  Advisor:Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng (2020)

 • Nghiên cứu này gồm một khảo sát và bốn thí nghiệm. Khảo sát đánh giá tiềm năng của cây sắn làm thức ăn cho dê ở tỉnh An Giang. Thí nghiệm I, II đã sử dụng thân cây sắn được xử lý bằng urê và ảnh hưởng của bổ sungcrau muống và than sinh học đến lượng ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa và khả năng tiêu hóa ở dê cho ăn thân cây sắn được xử lý bằng urê. Thí nghiệm III là bổ sung&#x...

 • Luận án


 • Hoàng Tuyển Phương;  Advisor:Nguyễn Huy Hoàng, Lê Quốc Thanh (2020)

 • Đề tài luận án đã thực hiện 4 nội dung nghiên cứu sau: Điều tra, đánh giá hiện trạng sử dụng rơm rạ trong sản xuất nông nghiệp tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam; Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lạc và một số tính chất hóa học đất trồng lạc tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam; Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật che phủ rơ...

 • Luận án


 • Nguyễn Hồng Hạnh;  Advisor:Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hoan (2020)

 • Luận án đã khảo sát và đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng của các dòng lúa được tạo ra do lai xa giữa giống indica IR24 và giống japonica Asominori, cho thấy hai dòng lúa triển vọng DCG66 và IAS66 có khả năng thích nghi và cho năng suất khá ổn định tại 3 vùng sinh thái. Luận án tiếp tục đánh giá sâu hơn các đặc điểm hình thái, giải phẫu, quang hợp và vận chuyển các sản ...

 • Luận án


 • Phonevilay Silivong;  Advisor:Nguyễn Hữu Văn, Dương Thanh Hải (2020)

 • Những phát hiện chính của nghiên cứu là: (1) Dê ăn Bauhinia acuminata đáp ứng với khả năng tiêu hóa được cải thiện, duy trì N và tốc độ tăng trưởng khi Bauhinia acuminata được bổ sung rau muống; (2) Tuy nhiên, một tác động tiêu cực quan trọng là sự cải thiện khả năng tiêu hóa chế độ ăn uống bằng cách bổ sung rau bina dẫn đến tăng sản xuất khí mê-tan trên mỗi đơn vị DM chế độ ăn uố...